Veiligheid

Uiteraard wilt u uw zaken via internet zo veilig mogelijk kunnen doen. Daarom kennen wij, en ook de toeleveranciers die wij gebruiken, een groot belang toe aan de beveiliging en de bescherming van deze website en de bescherming van gegevens.

Met het oog op de bescherming van de belangen van de gebruikers doen wij en onze toeleveranciers onze uiterste best hiertoe en zullen wij ook de nodige maatregelen en voorzieningen treffen. Daarbij streven wij er wel naar het gebruik zo eenvoudig mogelijk te houden. Hieronder volgt een beknopte selectie van de in dit kader uitgevoerde activiteiten:

 • Ter beveiliging van uw gegevens is de internetomgeving beschermd met firewalls
 • Dataverkeer met vertrouwelijke of persoonlijke gegevens (waaronder inloggen, het opvragen van portefeuillegegevens, plaatsen van orders en dergelijke) is beveiligd door middel van encryptie (SSL)
 • Gebruikersnaam en wachtwoord worden afzonderlijk aan u meegedeeld
 • Een externe accountant heeft de opzet en werking van de betrokken systemen en administratieve procedures onderzocht op beveiligingsaspecten
 • Wij voldoen aan de eisen die de Wet bescherming Persoonsgegevens en de Autoriteit Persoonsgegevens stellen

Hoewel wij hele hoge veiligheidseisen stellen, kan de veiligheid van internet nooit voor 100% worden gegarandeerd. De toegepaste veiligheidstechnieken voor bescherming van deze Website en de bescherming van gegevens worden voortdurend geactualiseerd en getoetst.

Daarnaast gaan wij ervan uit dat u, als gebruiker van deze Website, een aantal voorzorgsmaatregelen neemt om de veiligheid van het gebruik van internet te vergroten. Zo beperken wij gezamenlijk de eventuele risico's van het gebruik van internet tot een minimum.

Hoe gebruiken wij e-mail?
In bijna alle gevallen communiceren wij met u per e-mail. In de communicatie hanteren wij een aantal gebruiken waaraan u kunt herkennen of de e-mail echt van ons afkomstig is of dat sprake is van fraude:

 • E-mails zijn meestal op naam gesteld. Dit geldt ook voor de bijlagen die wij bijvoegen
 • Wij zullen u nooit via een e-mail doorverwijzen naar een website waar u beveiligde informatie moet invoeren
 • Wij zullen u nooit vragen om via e-mail persoonsgegevens te bevestigen
 • Wij zullen nooit telefonisch noch via e-mail om uw wachtwoord vragen

Twijfelt u of verzoeken echt afkomstig zijn van ons, neemt u dan vooral op met de klantenservice van Mijn Pensioen op 0800 – 645 67 36.

Wat kunt u doen?

Check beveiligde verbinding
Het is belangrijk dat u zeker weet dat de website die u bezoekt daadwerkelijk van Essentie Pensioen is en dat de website beveiligd is. Dit is extra van belang wanneer u niet zelf de naam van de website heeft ingetypt, maar via een hyperlink op de site komt. U kunt de controle op de beveiliging van de verbinding in enkele eenvoudige stappen uitvoeren.

Stap 1. 

 • Open de website https://mijnpensioen.gsam.com in uw webbrowser
 • Controleer dat de URL begint met https://
 • Controleer dat het groene slotje bovenin uw scherm gesloten is

Stap 2. 

 • Klik op het groene slotje in uw scherm en klik op Certificaten weergeven of Details
 • Daarna kunt u zien aan wie het certificaat verleend is en wat de geldigheid is van het certificaat

Bescherm uzelf
Bescherm uw persoonlijke informatie. Uw pensioenrekeningnummer, gebruikersnaam, wachtwoord en antwoord op uw persoonlijke vraag vormen de toegang tot uw rekening. Uw gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt vertrouwelijk. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens. Schrijft u deze gegevens nooit op. Geef dergelijke gegevens nooit aan iemand die u niet vertrouwt of kent. Verstrek de gegevens nooit in een e-mail. Ga zorgvuldig om met uw wachtwoord. Gebruik niet overal dezelfde wachtwoorden en vermijd voor de hand liggende wachtwoorden, zoals uw geboortedatum. Wijzig uw wachtwoord met regelmaat.

Aanbevelingen om uw PC te beschermen

 • Installeer een anti-virusprogramma, anti-spyware tools, persoonlijke firewalls en houdt deze up to date
 • Houd uw besturingssysteem en software up to date
 • Gebruik uitsluitend software van bekende en vertrouwde leverancier
 • Laat de virusscanner regelmatig uw hele computer scannen
 • Check of uw internet provider antivirus maatregelen aanbiedt en maak hiervan gebruik
 • Weet met wie u zaken doet. Opent u geen e-mail (bijlagen) die u niet vertrouwt, bijvoorbeeld omdat u de afzender niet kent
 • Reageert u niet op spam. Afmelden bij de verzender van spam heeft weinig zin. Over het algemeen zijn verzenders van spam niet te vertrouwen. Spam blijft in stand doordat er altijd mensen zijn die reageren

Wat te doen als het mis is gegaan
Wanneer u misbruik vermoedt van uw rekening (bijvoorbeeld een verdachte transactie op uw Mijn Pensioen rekening ziet staan). Of ontvangt u per e-mail berichten uit naam van Mijn Pensioen, maar vermoedt u dat dit bericht niet daadwerkelijk door Mijn Pensioen is verzonden, informeer ons dan direct over uw vermoeden en neem contact op met de klantenservice via 0800 – 645 67 36..

Phishing
Phising bestaat uit het 'vissen' naar persoonlijke gegevens door oplichters. Oplichters zijn via internet op zoek naar bijvoorbeeld inlogcodes voor online bankieren. Door het zenden van e-mailberichten die afkomstig lijken van bijvoorbeeld de helpdesk van een bank trachten oplichters uw vertrouwelijke gegevens te ontfutselen. Oplichters spelen hierbij vaak in op uw angst opgelicht te worden of uw rekening kwijt te raken. Het e-mailbericht bevat vaak een hyperlink naar een nagemaakte website, alwaar u wordt verzocht uw gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen. Reageer nooit op dit soort e-mails en checkt u goed de verbinding met de Website zoals hiervoor beschreven bij Stap 1 en 2.

Reageert u daarom nooit op dit soort berichten, gebruik uitsluitend het officiële door de instelling opgegeven telefoonnummer en wees terughoudend met het verstrekken van persoonlijke informatie over de telefoon.